Drone regler →
Hvor må man flyve med drone?

Uanset om du har en avanceret model, en micro quadcopter eller en begynder drone, er du omfattet af den gældende lovgivning omkring flyvning med droner i Danmark.

Det er dit ansvar som pilot altid at være orienteret om de gældende drone regler, så din flyvning efterlever lovgivningen.

Først og fremmest skal du forholde dig til, hvor i Danmark du må flyve med din gadget. Der er bestemte områder af landet, der er defineret som ”no-drone zoner”. I disse områder er det forbudt at bruge din gadget. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde et Danmarkskort, som giver dig overblik over, hvor de såkaldte ”no-drone zoner” befinder sig.

 

Som hovedregel:

  • Du skal indhente særlig tilladelse for at flyve med din gadget i naturbeskyttelsesområder
  • Flyvning med drone i bymæssigt område kræver professionelt formål

 

Disse 2 regler skal du have kendskab til, før du begynder at flyve med din quadcopter. Det er en god idé at undersøge de naturområder, du har planer om at flyve i, så du sikrer dig, at din aktivitet er lovlig. Hvis du ønsker at flyve i et naturbeskyttelsesområde, skal du indhente særskilt tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på forhånd. Du skal i denne forbindelse have en skriftlig tilladelse, hvor dine oplysninger om dig selv og din gadget står beskrevet.

Denne særskilte tilladelse har til formål at sikre beskyttelse af vores natur, og det er Miljøstyrelsen, som afgør, om flyvningen kan forsvares med respekt for naturen eller ej.

Droner (eller quadcopters som de også kaldes) er sjove og fascinerende gadgets, som tiltrækker både børn, unge og voksne. Der findes mange forskellige udgaver på markedet alt fra minidroner til selfie droner, og typisk er mange af de bedste modeller er udstyret med kamera.

Før du begynder at flyve med din drone udenfor hjemmet, skal du have styr på lovgivningen omkring brugen af droner. Der gælder særlige drone regler, du som indehaver af en drone til hobby, fritid og erhverv skal overholde.

Herunder får du svar på de mest centrale spørgsmål, så du kan flyve lovligt og sikkert med din nye gadget.

Det skal du vide om dronecertificeringer

Siden d. 1. juli 2017 har det ikke længere været lovligt at tage sin drone med sig i den frie natur i Danmark. I dag stilles der større krav til viden om drone regler for flyvning, og derfor skal du have en certificering, som giver dig tilladelse til at besidde og flyve med din gadget.

Vægten på din quadcopter samt dit flyveformål (privat eller professionelt) er afgørende for, om du skal have et dronetegn eller et dronebevis.

  • Dronetegn: Er du privat person, og har du en quadcopter, der vejer under 250g, kan du nøjes med at tage et dronetegn. Dette kan du gøre online fra Trafikstyrelsens hjemmeside. Tegnet har til formål at sikre, at du som privatperson har kendskab til de vigtigste regler, som gælder, når der flyves med droner udenfor.
  • Dronebevis : Ønsker du at bruge din quadcopter i forbindelse med erhverv, skal du tage et dronebevis. Dette bevis stille større krav til teori, og det giver dig udvidede anvendelsesmuligheder med din gadget.

 
I denne kategori findes der 3 forskellige beviser. Hvilket bevis du skal vælge, afhænger af vægten på din quadcopter. Der sondres imellem de 3 beviser afhængig af, om din gadget vejer op til 1,5kg, 7kg eller 25kg.

Uanset om du har brug for et tegn eller et bevis, skal du være i besiddelse af din certificering, før du begynder at flyve med din gadget.

Som hovedregel gælder det, at tegnet er påkrævet for privatpersoner, mens erhvervspersoner skal have beviset.

Krav til indhentning af ansøgning om droneflyvetilladelse

Når du ønsker at flyve i et naturbeskyttelsesområde, skal du indsende din ansøgning om flyvetilladelse minimum 30 dage før din ønskede flyvning. I din ansøgning skal du oplyse Miljøstyrelsen om din drones specifikke oplysninger samt beskrive dit formål med flyvningen.

 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Formål: Du skal beskrive, hvorfor du ønsker at flyve i dette område, og hvad du ønsker at undersøge.
  • Tidshorisont: Du skal oplyse, hvor længe du ønsker at flyve i det pågældende område. Hvis der er ønske om gentagne flyvninger, skal du oplyse tidsperioden i dage, uger eller måneder. Sørg for at angive præcise datoer og tidspunkter.
  • Placering : Det er vigtigt, at du oplyser og specifikt udpeger den placering i området, hvor du ønsker at stå, mens du flyver med din drone. Til dette skal du bruge et kort over området, hvor du udpeger og markerer din ønskede placering. Ligeledes skal du oplyse omfanget og omridset af det areal, hvor du ønsker, din quadcopter skal flyve.
  • Identifikationsoplysninger: Oplys din drones registreringsnummer, dit eget førerbevisnummer samt CVR-nummer når flyvningen foretaget i professionelt øjemed.

Hvor tung må en drone være?

I takt med at populariteten om de smarte og seje gadgets stiger, kommer der konstant nye modeller til på markedet, som varierer i omfang af funktioner, kvalitet og ikke mindst vægt.

Der gælder forskellige drone regler i forhold til lovligt ejerskab og en drones vægt. Det er derfor afgørende, at du forholder dig til vægten på din quadcopter, når du erhverver den.

I Danmark gælder reglementet om ”Droneejerregistrering”. Har du en drone, der vejer 250g eller derover, har du som ejer og pilot pligt til at registrere dronen samt dig selv. Derudover skal du have en dækkende ansvarsforsikring på din quadcopter, der vejer 250g eller mere.

Det er nemt og gratis at registrere din drone samt dig selv som ejer, hvilket foregår ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning, hvor du skal bruge Nem-ID.

Hvornår har jeg pligt til at tegne en ansvarsforsikring til min drone?

Når din quadcopter vejer 250g eller derover har du pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Eftersom det er en pligt, skal du tegne denne forsikring for at flyve lovligt med din gadget. Det anbefales, at du tegner forsikring, selvom din drone vejer under 250g, så du er dækket optimalt, hvis uheldet skulle være ude.

Bruger du din quadcopter til erhverv, skal den være ansvarsforsikret, uanset hvor meget den vejer.

Hvor gammel skal man være for at flyve med en drone?

I Danmark findes der en defineret aldersgrænse for, hvornår det er lovligt at flyve med drone. Du skal være fyldt 15 år for at føre din gadget. Er du under 15 år, skal du flyve med din gadget sammen med en person, der er over den gældende aldersgrænse.

Der gælder forskellige droneregler fra land til land. Derfor kan du opleve, at det er lovligt for børn i andre lande at flyve med quadcopters. Det er dit ansvar at sætte dig ind i andre landes regler og bekendtgørelser, før du starter din flyvning.

Hvor højt må man flyve min sin drone uden for bymæssigt område?

Der gælder forskellige drone regler om flyvehøjde i forhold til, om du anvender din drone i privat eller professionelt regi. Flyver du med din quadcopter som privatperson, må den maksimalt nå 100m op over terrænet.

Bruger du din gadget i erhvervsregi, må den nå op i en højde på 120m over terrænet.

Må man flyve med drone i byen?

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at flyve med sin quadcopter i bymæssigt område, når du har et dronetegn. Denne regel gælder for at beskytte privatlivets fred og beskyttelse af den offentlige orden.

Har du ønsker om at bruge din drone til et professionelt formål i byen, skal du indhente tilladelse til dette. Det er kun virksomheder, der kan foretage registrering af drone til flyvning i bymæssigt område.

Ønsker du at flyve med din drone i bymæssigt område, skal du have et professionelt dronebevis.

Hvad er fordelene ved et dronebevis?

Har du ønsker om at få udvidede anvendelsesmuligheder med din gadget, skal du gennemgå et kursus, som giver dig et dronebevis. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som udstikker de gældende regler og krav til dette kursus.

Med dette bevis kan du:

  • Flyve i bymæssigt område
  • Flyve tæt på offentlig vej og tættere på mennesker

For at blive godkendt til at tage et dronebevis, skal du have en gyldig ansvarsforsikring til erhverv, og du skal kunne dokumentere minimum 5 timers flyvetræning. Det er muligt at deltage i undervisning flere steder i Danmark.

Formålet med beviset er, at du som fører og pilot af en quadcopter kan dokumentere, at du har styr på gældende lovgivning om sikkerhed og lovlig anvendelse i områder med personer og på offentlige områder.

Retningslinjer til flyvning med drone i Danmark

Selvom du har styr på gældende lovgivning og har de nødvendige tilladelser, kan det være værdifuldt at have kendskab til gode råd, der kan gøre din flyvning endnu mere sikker og tryg.

Sørg for at din quadcopter altid er indenfor synsvidde. Dette sikrer dig mod uheld med din gadget, og det giver dig de bedste træningsmuligheder. Derudover skal du sikre dig, at din quadcopter aldrig er til fare for andre eller deres ejendele. Det er dig som pilot og ejer, der har det fulde ansvar for, at der ikke sker skader på andre under flyvning, og at din drone altid flyver lovligt.

Der kan være ønske om at flyve med quadcopter om natten. I denne forbindelse gælder der nogle særlige forhåndsregler, du skal være opmærksom på. Når du vil flyve med drone om natten, skal din gadget være udstyret med LED-lys, så du har optimal mulighed for at holde øje med din gadget under hele flyvningen. Derudover er det dit ansvar at markere det område, hvor din gadget skal lande, så dine omgivelser er opmærksomme på, hvor der skal undgås at færdes.

Vi har samlet et overblik over de bedste droner på markedet, hvori vi giver dig vores bud på, hvilken drone du skal vælge ud fra dine behov. Du kan også læse anmeldelse af DJI Mini 2, hvor du får et in-depth review af den anmelderroste drone.

Ønsker du at se et kort over hvor er det lovligt og hvor det er forbudt at flyve med drone i Danmark. Så kan du klikke dig videre her: Kort over hvor det er lovlig og ulovligt at flyve drone i Danmark hos Droneluftrum.dk

FAQ

Er droner tilladt i Danmark?
Ja, droner er tilladt i Danmark, men der er en række regler, som du skal overholde. Der er bestemte områder af landet, som er ”no-drone zoner”, hvor det er ulovligt at flyve med droner. Du kan se, hvor zonerne er på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Skal jeg have tilladelse til at flyve med en drone?
Hvorvidt du skal have tilladelse til at flyve med din drone, kommer an på, hvor du gerne vil flyve med den. Hvis du for eksempel gerne vil flyve med dronen i et naturbeskyttet område, skal du have en særlig tilladelse til det, før det er lovligt.
Må jeg flyve med droner i offentlige parker?
Hvis du udelukkende flyver med droner på hobbyplan, må du ikke flyve med dem i offentlige parker. Grunden til det er, at flyvning med droner i byområder kræver et professionelt formål. Det er derfor ikke er tilladt for privatpersoner at flyve med droner i parker.
Privatpersoners droner må ikke flyve højere end 100 meter, og professionelles må ikke flyve højere end 120 meter. Hvis du bryder regelen, og det bliver opdaget, kan du risikere at få en bøde af politiet på mellem 2.000 og 5.000 kr. for privatpersoner og op til 10.000 for virksomheder.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme